Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

 

od 2012 – studia doktoranckie w IJP UW

2012 – magisterium na kierunku filologia polska (Uniwersytet Warszawski); praca magisterska „Nasz Papież a Karol il Grande. Wizerunek papieża Jana Pawła II w prasie polskiej i włoskiej z okresu beatyfikacji” napisana pod kierunkiem prof. Aliny Kępińskiej

lipiec 2011 – stypendium językowe (z Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie) we Włoszech (Edulingua – Laboratorio di Lingua e Cultura Italiana a Castelraimondo)

od 2010 – studia na kierunku italianistyka (Uniwersytet Warszawski)

 

Zainteresowania naukowe:

Przekładoznawstwo, semantyka historyczna i współczesna, językoznawstwo porównawcze, historia języka polskiego i włoskiego, literatura i kultura Oświecenia.

Działalność organizacyjna:

Czynny członek Studenckiego Koła Oświeceniowego UW

Wystąpienia (niepublikowane):

Duchy i strachy w języku poetyckim F. D. Kniaźnina – odczyt na panelu dyskusyjnym „Dyskusje oraz spory oświeconych z żywymi i umarłymi” Studenckiego Koła Oświeceniowego UW (21 VI 2012)