Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii UW

Aktualności

  2016-01-20 Terminy egzaminów z GHJP i HJP (rok akademicki 2015/2016)
 

Terminy egzaminów pisemnych:

gramatyka historyczna języka polskiego (GHJP): 2 lutego 2016, godz. 13.00-14.45, aula w Starym BUWie

historia języka polskiego (HJP): 2 lutego 2016, godz. 15.00-16.45, aula w Starym BUWie.

Egzaminy zerowe odbywają się w ostatnim tygodniu zajęć na dyżurach pracowników ZHJPiD (zapisy indywidualne).

 

 

 

  2015-01-13 Egzamin
 

Studia dzienne

Egzamin z gramatyki historycznej języka polskiego odbędzie się 2 lutego w godz. 10.00-12.00 w Auli w Starym BUWie.

Egzamin z historii języka polskiego odbędzie się 2 lutego w godz. 12.00-14.00 w Auli w Starym BUWie.

Egzaminy zerowe odbywają się na dyżurach pracowników ZHJPiD (lub w innych ustalonych przez prowadzących terminach) w ostatnim tygodniu zajęć.

 

Studia zaoczne:

Egzamin z gramatyki historycznej języka polskiego odbędzie się 31 stycznia w godz. 10.30-12.30 w sali nr 6 na Wydziale Polonistyki.

Egzamin z historii języka polskiego odbędzie się 8 lutego w godz. 10.00-12.00 w sali B Auditorium Maximum.

  2014-09-09 Egzamin poprawkowy z GHJP (studia zaoczne)
 

Egzamin poprawkowy z GHJP (studia zoaczne) odbędzie się w sobotę 13 września w godz. 10.00-11.00 w pok. 35.

  2013-12-15 Egzaminy z historii języka polskiego
 

Egzamin pisemny z HJP odbędzie się w następujących terminach:

2 lutego 2014, godz. 10.00-12.00, s. 4 (studia zaoczne)

4 lutego 2014, godz. 10.00-12.00, Aula w Starym BUWie (studia dzienne).

Do ustnych egzaminów zerowych, które odbywają się w ostatnim tyogdniu zajęć, mają prawo przystąpić osoby, które z zaliczenia przedmiotu uzyskały co najmniej 4+.
 

  2013-08-28 Egzaminy poprawkowe
 

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez pracowników i doktorantów ZHJPiD odbywają się w sesji wrześniowej na dyżurach pracowników ZHJPiD.